Vrijwilliger aan het woord | Ervaringsverhalen

De Bibliotheek West-Brabant werkt samen met veel verschillende vrijwilligers. Enthousiaste mensen die graag vertellen waarom zij het doen van vrijwilligerswerk bij de bibliotheek belangrijk en waardevol vinden.

Jeanine Antens | vrijwilliger Inloopspreekuur Digi-Taalhuis


De spin in het web voor veel van onze activiteiten zijn de vrijwilligers van het inloopspreekuur Digi-Taalhuis. Zij helpen mensen met de ontwikkeling van hun basisvaardigheden, zoals het leren spreken van de Nederlandse taal, maar ook digitale vaardigheden. Ook achterhalen zij wat de behoefte is en waar mensen het beste terecht kunnen met hun vraag. Ze verwijzen mensen door naar het diverse leeraanbod binnen én buiten de bibliotheek. Een veelzijdige vrijwilligersfunctie dus waarmee je écht het verschil kunt maken, vindt ook vrijwilliger Jeanine Antens.

"Sinds een jaar ben ik actief voor het Digi-Taalhuis spreekuur in Roosendaal. Een inloopspreekuur waar iedereen terecht kan die meer wil weten over het leren van onze taal, rekenen of de computer. Wat heb ik veel geleerd in het afgelopen jaar. Zoveel verschillende mensen, nationaliteiten en vragen. Zoals die oudere mevrouw die al heel lang in Nederland woont en nog steeds moeite heeft met onze taal. Nu de kinderen de deur uit zijn, wil ze zichzelf kunnen redden. Of die hoogopgeleide vluchteling die nog maar kort hier is. Hij spreekt al een beetje Nederlands en wil snel inburgeren en een baan vinden. Soms moet het gesprek in het Engels gevoerd worden en soms moet Google translate uitkomst bieden. En dan is er ook nog die aardige oudere heer die digitaal vaardig wil worden zodat hij zijn zaken zelf kan blijven regelen. Hij wil niet afhankelijk zijn van zijn kinderen. Hoe dan ook, alle mensen hebben hun eigen verhaal en leerbehoefte. Met behulp van een vragenlijst probeer ik die in kaart te brengen en zo nodig meld ik iemand aan voor een Taalgroep of computercursus, of ik help ze met inschrijven bij een andere taalaanbieder. Maar het mooist vind ik het als iemand me na een intakegesprek bedankt en weggaat met nieuw perspectief voor de toekomst."

Meer weten over deze vrijwilligersfunctie