Voor professionals

LEES app | voor vmbo-leerlingen en mbo-studenten

Vanaf 11 september 2023 is de gratis LEES app beschikbaar. Met de LEES app krijgen vmbo-leerlingen en mbo-studenten een jaar lang gratis toegang tot 100 e-books en luisterboeken die speciaal voor hen zijn geselecteerd. De LEES app is een proef en voorlopig een jaar te downloaden. Je hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek om de app te kunnen downloaden.

Meer informatie

De Bibliotheek op school

Met het programma de Bibliotheek op school (dBos), werken gemeente, school en bibliotheek samen om leesbevordering, leesmotivatie en informatievaardigheden structureel in te zetten. Scholen die meedoen met dBos hebben een schoolbibliotheek, een leesplan, een activiteitenplan en bekijken jaarlijks de behaalde resultaten. Ook worden zij begeleid door een leesmediaconsulent van de bibliotheek die de schoolbibliotheek ondersteunt, projecten uitvoert en helpt bij het maken van keuzes op basis van de behaalde resultaten en het opgestelde leesmediaplan.

Meer weten

Projectcollecties

De bibliotheek kan op maat gemaakte projectcollecties samenstellen. Zo heb je zonder veel moeite de leukste en beste boeken in de klas. Een projectcollectie kan bestaan uit prentenboeken, leesboeken en informatieve boeken. De collectie is te gebruiken als extra aanbod in de klas, maar bijvoorbeeld ook voor thematisch gebruik en begrijpend lezen.

Alle kinderopvanglocaties én scholen
die niet meedoen met dBos, kunnen projectcollecties aanvragen via het aanvraagformulier projectcollecties.
Hiervoor is wél een abonnement nodig.

Scholen die meedoen met dBos,
kunnen contact opnemen met hun Leesmediaconsulent.

Wat kost het?
De eerste 5 collecties die in een schooljaar aangevraagd worden zijn gratis. Daarna worden kosten in rekening gebracht;
€ 5,00 voor een kleine collectie (max. 5 boeken) en € 25,00 voor een grote collectie (max. 15 boeken).

Aanvraagformulier projectcollecties

Leesoffensief Brabant

We willen dat alle Brabantse kinderen met een goede woordenschat aan het primair onderwijs kunnen beginnen, dat de leesvaardigheid en leesmotivatie van Brabantse scholieren aantoonbaar vergroot wordt en dat alle Brabantse jongeren geletterd het middelbaar onderwijs verlaten. Daarom doen wij mee aan het Leesoffensief Brabant!.

Meer weten over het LeesoffensiefVoorleescoördinator

Met een voorleescoördinator wordt het voorleesbeleid goed geborgd binnen jouw instelling. Daarnaast is het meedoen met de landelijke Monitor ook van grote waarde om te zien waar jouw locatie zich nog kan ontwikkelen of om te zien wat er allemaal goed gaat.  

Meer info? Stuur een email naar onze Voorleescoördinator.

Training Kleintje Digi(taal)

Deze training gaat over mediaopvoeding voor pedagogisch medewerkers die werken met kinderen tot 6 jaar. 
Kleintje Digi(taal) bestaat naast een e-learning module uit een inspirerende startbijeenkomst en coaching door de bibliotheek.

Meer info? Stuur een email naar onze Leesmediaconsulent.

Training interactief voorlezen

Deze training biedt praktische handvatten om door middel van voorlezen te werken aan actieve taalstimulering, verhaalbegrip en begrijpend luisteren bij baby’s en peuters.

Meer info? Stuur een email naar onze Leesmediaconsulent.

BoekStart voor professionals

Zelf werkzaam in de kinderopvang, de jeugdgezondheidszorg of een bibliotheek? Deze website helpt je verder met de uitvoering van het programma BoekStart.

Meer informatie over BoekStart voor professionals